Job på Granhøjen

Vi tilbyder kontinuerlig faglig og personlig udvikling

Granhøjen er et af landets ældste, private specialpsykiatriske behandlingstilbud. Vi har tilbud inden for bolig, beskæftigelse og behandling til socialt udsatte og psykisk sårbare mennesker. På Granhøjen tror vi på, at alle mennesker er andet og mere end deres udfordringer eller diagnoser. Granhøjens personale er uddannet i systemisk og narrativ teori, metode og behandling, som udgør fundamentet i den anerkendende tilgang, der praktiseres med beboerne, mellem kolleger og på ledelsesniveau i Granhøjen.

Granhøjens personale består af en tværfaglig medarbejderstab, der alle bidrager med meget forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde.

Her arbejder blandt andet:

  • Pædagoger
  • Psykologer
  • Psykoterapeuter
  • Sagsbehandlere
  • Socialrådgivere
  • Håndværkere
  • Konsulenter
  • Administrativt personale

Selvom vi alle er forskellige, så har vi et kollegialt fællesskab, hvor fleksibilitet og lysten til at gøre en forskel er drivkraften for alle medarbejdere – og det er vigtigt, da ikke to dage på Granhøjen er ens.

Efteruddannelse
På Granhøjen er det vigtigt, at medarbejderne er rustet til at varetage deres job, og at de kontinuerligt har mulighed for at udvikle deres personlige og faglige kompetencer. Derfor tilbyder Granhøjen kurser og temadage. Kurserne og temadagene er altid målrettet de enkelte arbejdsfunktioner – ligesom alle pædagogiske medarbejdere gennemgår en fireårig systemisk og narrativ uddannelse.

Vi arbejder ud fra en narrativ og systemisk metode med anerkendelse, samarbejde og ligeværd som omdrejningspunkter. Den enkelte beboer skaber andre historier, end den om at have en psykisk sygdom og bliver dermed bedre i stand til at tage vare om sit liv og handlinger. Den helhedsorienterede indsats er et tæt samarbejde mellem botilbudbehandling og beskæftigelse.

Gran Recovery and Health
Blindestræde, 4300 Holbæk
Tlf. 59 96 14 80
Powered by Emply