REBOA tilbyder meningsfuld beskæftigelse

REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenter er en afdeling under Granhøjen, der arbejder for at skabe livsglæde og succesoplevelser gennem meningsfuld beskæftigelse for socialt og psykisk udsatte borgere. REBOA har mere end 10 forskellige beskæftigelsestilbud inden for forskellige faggrupper. Under REBOA ligger de to socialt ansvarlige virksomheder: Hotel du Vest og Nygårdens Gårdbutik og Frugtplantage.

Vores beskæftigelsestilbud har forskellige sværhedsgrader, så borgerne kan begynde i deres beskæftigelse under rolige og uformelle rammer, og når de mestrer dette, kan de få nye udfordringer.

Beskæftigelsen bliver tilrettelagt individuelt og tages løbende op til eftersyn. Hvis borgerne har ressourcerne, stabiliteten og interesserne for det, kan REBOA også tilbyde ordinær uddannelse. På den måde ser vi nogle af vores borgere blive udskrevet med en færdiggjort uddannelse og med god mulighed for at klare sig selv samt fastholde en stabil hverdag.

Gran Recovery and Health
Blindestræde, 4300 Holbæk
Tlf. 59 96 14 80
Powered by Emply