Information om behandling af dine personoplysninger

I Gran Recovery and Healths privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og på hvilke grundlag dette sker. I privatlivspolitikken kan du desuden læse om hvilke særlige rettigheder du, som registreret, har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Den dataansvarlige

Navn: Gran Recovery and Health ApS

CVR-nummer: 40973842

Adresse: Blindestræde 1, 4300 Holbæk

Telefonnummer: 59 93 23 01

E-mail: kontakt@gran-rh.dk

Hjemmeside: www.gran-rh.dk

Databeskyttelsesrådgiver: 81 77 68 99

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Persondata er enhver oplysning uanset form, der kan relatere sig til dig

Gran Recovery and Health er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du indtaster i dette system i forbindelse med ansøgning til den opslåede stilling.

Formålet med behandlingen

De oplysninger du giver, afgives frivilligt, men er nødvendige for at kunne komme i betragtning til en stilling i Gran Recovery and Health, da formålet med registreringen er at skabe en kvalitativ, nem og hurtig måde at bringe ansøger og job sammen på, og finde den bedste kandidat ud fra en individuel vurdering af kandidatens kompetencer og kvalifikationer.

Personoplysninger

Almindelige personoplysninger

Du opfordres til kun at give Gran Recovery and Health almindelige oplysninger i forbindelse med din ansøgning f.eks.

Navn

Adresse

kontaktinformationer

Uddannelse

Tidligere ansættelse

Øvrige kvalifikationer

Gran Recovery and Health behandler disse oplysninger med samtykke fra dig efter reglerne i databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Personfølsomme oplysninger

Ifølge lovgivningen er det forbudt at behandle særlige kategorier af personfølsomme oplysninger f.eks. etnisk baggrund, politisk, religiøs, eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Disse oplysninger kan kun behandles lovligt efter udtrykkeligt samtykke fra dig.

Gran Recovery and Health har ingen interesse i sådanne oplysninger og opfordrer dig til at undlade at inkludere disse i din ansøgning og CV. Hvis din ansøgning og CV alligevel indeholder sådanne oplysninger, giver du ved indtastning eller uploading af disse samtykke til, at oplysningerne kan registreres efter databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a.

Modtagere af dine personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt og er kun tilgængelige for medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen, dvs. lederen af jobbet samt HR-medarbejdere, der er knyttet til jobopslaget. Hvis du ansættes i stillingen, vil dine nærmeste kolleger, efter at ansættelsesaftalen er underskrevet blive informeret om din ansættelse, tiltrædelsestidspunktet, din stillingsbetegnelse samt uddannelse og tidligere erhvervsmæssige erfaring, hvis det er relevant.

Hvor der indhentes referencer, vil du, inden disse indhentes, blive bedt om at give samtykke til, at vi må indhente og kontakte de oplyste referencer eller et udvalg af de oplyste referencer.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Opbevaring

I rekrutteringsfasen opbevarer Gran Recovery and Health kun oplysninger om dig i det system, som du indtaster disse oplysninger i. Du har altid adgang til dine oplysninger ved at logge på din profil. Du skal bruge dit brugernavn og din adgangskode.

De personoplysninger, som du har indtastet, må anvendes til rekruttering til andre stillinger i Gran Recovery and Health, 6 måneder fra oplysningerne er indtastet, såfremt de ikke forinden slettes af dig.

Sletning

Bliver du ikke ansat i jobbet, gemmes din ansøgning og CV. Foretager du ikke ændringer heri, slettes dit CV og din ansøgning automatisk senest efter 6 måneder. Men du vil altid selv kunne slette dine oplysninger forinden ved at logge på din profil. Du skal bruge dit brugernavn og din adgangskode.

Dine rettigheder

Som ansøger har du efter reglerne i databeskyttelsesforordningen en lang række af rettigheder i forhold til den behandling, som Gran Recovery and Health foretager i forbindelse med dine oplysninger. Rettigheder oplistes nedenfor.

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Gran Recovery and Health behandler om dig.

Berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sletning

Du kan få slettet oplysninger om dig, inden vores generelle slettefrist på et halvt år indtræder.

Begrænsning

Du vil i visse tilfælde efter reglerne i databeskyttelsesforordningen art. 18 have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Vi må fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke.

Indsigelse

Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Klage

Hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger, kan du klage til:

Gran Recovery and Healths databeskyttelsesrådgiver dpo@iskilden.dk.

Vi anbefaler dog, at du altid først drøfter uenigheden med HR.

Gran Recovery and Health
Blindestræde, 4300 Holbæk
Tlf. 59 96 14 80
Powered by Emply